Hjem

Institutt for sosialantropologi

Forskningsgrupper

fiskebat.jpg

a fishing boat
Foto:
Anette Fagertun

Sosialantropologi er et sant globalt fag som søker å kartlegge og forstå variasjonen i menneskelige levevis. Alle sider ved menneskelig virksomhet er interessant, og faget favner derfor svært bredt både tematisk og geografisk. Metodisk oppnår vi innsikt i kulturelt og sosialt mangfold gjennom langvarige feltarbeid hvor vi personlig deltar i menneskers dagligliv, ofte i måneder eller år. Disse særtrekkene ved faget gjør at individuelle prosjekter er ryggraden i instituttets forskningsvirksomhet: Kunnskapsbyggingen skjer gjennom dybdestudier av spesifikke former for menneskelig liv, og vi søker å spre oss tematisk og regionalt for å få grep om variasjonen.
 

På den annen side er også komparasjon – systematisk sammenligning – en viktig metode i faget, og til tider samles individuelle forskere rundt felles problemstillinger. Det kan dreie seg om overlappende tematiske eller regionale interesser, og virksomheten kan organiseres som forskningsprosjekter, forskernettverk eller forskergrupper. Høyrekolonnen gir oversikt over viktige fellesinitiativ på instituttet.