Hjem

Institutt for sosialantropologi

Seminarledere søkes

Ledige stillinger ved instituttet

Utlysning av engasjementer som undervisningsassistenter for vårsemesteret 2011 med søknadsfrist onsdag 18. desember 2010

1) SANT102 – Sosialt liv i globalt perspektiv (15 studiepoeng) &

SANT103 – Materialitet: miljø, sted og økonomi (15 studiepoeng), ca 55% stilling/4 mnd

To undervisningsassistenter søkes til å lede begge kursene gjennom hele semesteret, januar-mai. For hvert av emnene er det sannsynlig med 5 seminargrupper á 1 dobbeltime per uke i 7-8 uker, i tillegg til deltakelse på forelesning to ganger i uken (ca 26 timer pr kurs). I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver, også på SANT220 (ca 25 oppgaver/38 betalte timer pr kurs). Totalt antall arbeidstimer: ca 350 timer pr undervisningsassistent.


2) SANT220–Anthropology, intervention and development (10 studiepoeng) &

SANT215 - Komparativ regional etnografi (15 studiepoeng), ca 70 % stilling/4mnd

To undervisningsassistenter søkes til å lede kurset i del av semesteret, januar-april.

På innføringsemnet for utviklingsstudiestudentene SANT220 er det sannsynlig med totalt ca 7-8 seminargrupper á 1 dobbelttime pr uke i 10 uker (februar-april), samt deltakelse på forelesninger 2 timer pr uke. Undervisningsassistenter må kunne lede seminarer for engelskspråklige studenter, da SANT220 vil ha undervisning på engelsk. På kurset SANT215 er det sannsynlig med ca 6 seminargrupper á 1 dobbeltime pr uke i 13 uker (januar-april), samt deltakelse på forelesninger 2 timer pr uke. I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver, også på de øvrige kursene SANT102 og SANT103 (25 oppgaver/38 timer pr kurs).

Legg merke til at de to kursene er relativt intensive og vil medføre ca 100% stilling over 3 mnd, med siste arbeidsdag i uke 16. Totalt antall arbeidstimer: ca 440 timer pr undervisningsassistent.

 

3) Stilling som seminarkoordinator (40 timer, 4 mnd)

I tillegg til arbeidsoppgaver listet over vil en av undervisningsassistentene få tilbud om å fungere som seminarkoordinator. Dette betalte vervet innebærer en rekke overordnede administrative oppgaver og ansvar for alle undervisningsassistentene, blant annet tilknyttet bruk av Mi Side.

 

**************

 

Det gjøres oppmerksom på at timeantallet er veiledende. Stillingsprosenten kan ikke spesifiseres ytterligere før studentene har meldt seg opp til emnene. Utover ledelse av seminarene forventes det at undervisningsassistentene stiller på orienteringsmøter og møter emneansvarlig for faglig-pedagogisk veiledningssamtaler. De som blir ansatt må også ha datakunnskap/forståelse, spesielt kjennskap til relevante funksjoner på Mi Side.

 

Det søkes både etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi og viderekommende mastergradsstudenter. For undervisningsassistenter som ikke har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i begynnelsen av semesteret. Engasjementene lønnes med lønnstrinn 33 (L.PL.17.515/st kode 1019) for søkere uten fullført hovedfag eller mastergrad i sosialantropologi, og med lønnstrinn 40 (L.PL.17.515/st kode 1020) for søkere med fullført mastergrad i sosialantropologi.

 

For nærmere informasjon kan interesserte henvende seg til studieveileder Hilde Marie Rognås: hilde.rognas@sosantr.uib.no, tlf: 55589451.

 

Søknader med vedlagt CV og attesterte kopier av relevante vitnemål og attester sendes eller leveres til Institutt for sosialantropologi snarest og senest innen onsdag 18. desember 2010:

Universitetet i Bergen, Institutt for sosialantropologi, Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen.