Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Kurs i plantelatin

Synes du latin virker vanskelig og avskrekkende? Dette er kurset for deg som vil lære om de latinske plantenavnene på en enkel og engasjerende måte.

latinkurs.jpg

Species Plantarum er Linnes berømte verk fra 1753.

Kurset er en oppfølging av tidligere kurs i plantelatin, arrangert i 2015 og 2016. Mange av deltakerne ga uttrykk for at kursene hadde vært lærerike, og at de gjerne kunne tenke seg en tredje bolk. Dette ønsker vi å følge opp og inviterer derfor til to nye kurskvelder, 31. oktober og 14. november, hver kveld kl. 18 - 20. Kurset blir holdt i biblioteket i administrasjonsbygget i Arboretet på Milde.

Også denne gangen vil vi se mer i detalj på en del kjente planters vitenskapelige navn og vise hvorfor de har fått de navnene de har. Det skjuler seg mye spennende og morsomt i det som kan se ut som tørr latin. Ordet latin kan virke avskrekkende, men kursleder Tor Jan Ropeid klarer å formidle dette på en enkel og engasjerende måte.

Det er mulig å melde seg på uten å ha gjennomgått de første kursene. Nye kursdeltakere vil som en forberedelse få et hefte som sammenfatter det som er blitt gjennomgått tidligere.

Åpent for alle, men medlemmer i Arboretets venner og Rhodo Vest prioriteres dersom antall påmeldte blir for høyt.

Kursavgift: kr 200 pr person. 

Påmelding: torjanropeid@gmail.com innen 20. oktober.