Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Forskergrupper

Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon (FSE) fokuserer på teoretiske metoder innen organismeklassifisering og stamtreforskning med en særlig vekt på molekylære metoder i avgrensning av arter i vanskelige artskomplekser