Hjem
Click

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Arboretet og Botanisk hage har fått nye telefonnummer

Arboretet og botanisk hage er nå kommet inn under universitetets sentralbord. For å få dette til måtte telefonnumtene endres slik at man kom inn i Universitetet i Bergens nummerserie.

Alle nummer som før startet med 55 98.... starter nå med 55 58...

Det nye hovednummerer er 55 58 72 50

De nye numrene vil etterhvert komme inn i telefonkatalogene