Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Sommerblomstene er på plass

Et sikkert tegn på at det går mot sommer er når feltet med sommerblomstene fylles opp i Botanisk hage. Nå er det siste innspurt med utplantingen.

Hovedutstillingen til sommerblomstene står i Solåkeren i Botanisk hage. Disse fargerike blomstene er ettårige og må fornyes hvert år. Formeringsarbeidet er ressurskrevende og plantene tar opp mye av plassen i veksthuset om våren. De fleste er frøformert, men vi får også levert en del sorter som stiklinger. Noen få sorter er flerårige. Årets sortiment er på ca. 100 ulike sorter, blant dem mange nyheter. Nyhetene kan være velkjente sorter, men med små variasjoner fra tidligere. Alle sortene blir merket med skilt når utplantingen er ferdig.     

Sommerblomstene danner et fargerikt blomsterteppe gjennom hele sommeren. Vi håper at de også i år får stå i fred for sneglene.