Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Vi besøker Randi og Harald Kårtveits flotte hageanlegg på nesten 20 mål med bl.a. tre dammer, ca. 1000 rhododendron og mange forskjellige typer trær, busker og stauder.

I Den norske rhododendronforenings medlemsblad, Lapprosen (nr. 3/2011) er det en artikkel om hagen, se vedlegg. 

Inngangspenger til Kårtveits hage er kr 50. Inkluderer en lett servering og en unik hageopplevelse.

Fremmøte på Sandsli videregående skole, P-plassen kl 10. Fordeling i biler og kjøring til Sotra organiseres herfra.

Kontaktperson: Tor Jan Ropeid, tlf. 90978044.