UiB : Årsmelding : :

Årsmelding 2007

Forskingsuniversitetet
Universitetet i Bergen (UiB) har mål om å vere eit forskings-universitet på internasjonalt nivå. Forskinga er sjølve fundamentet for all verksemd, og fagleg breidde, mangfald og høg kvalitet er grunnsteinane. 2007 var eit godt år for forsking ved UiB.
Les meir
 
Sigmund Grønmo, rektor
Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør
Innhald
       
  © 2008 Universitetet i Bergen
Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen -Tlf.: +47 55 58 00 00, Fax: +47 55 58 96 43
Ansvarlig redaktør: Formidlingsdirektøren. Utviklet og vedlikeholdt av Formidlingsavdelingen