Plankart

1. etasje. Liten Stor
Deler av denne etasjen er parkeringsareal for ansatte ved Haukeland sykehus. Vareleveranser skjer på denne etasjen, dessuten finner vi her diverse lagerrom, verksteder og rom for den tekniske driften av bygget.

2. etasje. Liten Stor
Dette er etasjen for hovedinngangen, og for den nedre inngang til de to store auditoriene. Studentgarderobene ligger like ved auditorieinngangene. Under auditorienes amfi har biblioteket sitt kompaktlager. I etasjens vestre del er det tre kurssaler for fysiologiundervisning. Disseksjonsundervisningen er lagt til etasjens nordre del, mens den østre delen er Makroavdelingens verksteder, prepareringsrom og lager.
3. etasje. Liten Stor
I den vestre og nordre delen av denne etasjen ligger Universitetbibliotekets avdeling for Det medisinske fakultet. I østfløyen er det en rekke med rom for gruppeundervisning og databasert undervisning. Gangbroen over til Haukeland sykehus, hvor studentene har sine lesesaler, går ut fra denne etasjen. Etasjen er i plan med bunnen av lysgården som skiller "Fjellhallen" fra resten av bygget. Her er den øvre inngang til de tre undervisningsauditoriene som ligger mot sør.
4. etasje. Liten Stor
Dette er den øverste av undervisningsetasjene. I vestfløyen ligger en kantine for ansatte og studenter med ca. 240 sitteplasser. Her er det lagt tilrette for servering av såvel kald som varm mat. I den østre fløyen har Institutt for biokjemi og molekylærbiologi sine undervisningslaboratorier for kjemi og biokjemi. I "Fjellhallen" er det tre undervisningssaler for histologiundervisning.
5. etasje. Liten Stor
I denne etasjen har Institutt for biokjemi og molekylærbiologi 5 store sentral-laboratorier, hvert omgitt av spesial-laboratorier med tilhørende kontorer. I "Fjellhallen" er det spessiallaboratorier for isotoparbeid. celle- og vevskulturarbeid, fermenteringsarbeid, dataarbeid, langmuir-arbeid og diverse fysikalske metoder. Her er det også lesesaler for hovedfagsstudenter og stipendiater, samt et verksted.

6. etasje. Liten Stor
Institutt for anatomi og cellebiologi befinner seg på denne etasjen. Her er det et stort sentral-laboratorium samt spesial-laboratorier for bl.a. mikroskopering, isotop- og vevskultur-arbeid. I den søndre delen av etasjen er en felles forskningsavdeling. Her finnes bl.a. avdelinger for elektronmikroskopi, confokalmikroskopi, billedanalyse/foto, proteomikkforskning, elektronisk verksted og en laboratorie-enhet for forskning på smittefarlige mikroorganismer (BSL 2 og 3-nivå).
7. etasje. Liten Stor
Her holder Fysiologisk institutt til. I tillegg til laboratorier for dyreforsøk finner vi også laboratorier for cellefysiologi og humanfysiologi. Etasjen er delt i soner for å kontrollere eksponeringen for dyreallergener. To av dyrelaboratoriene er skjemet mot elektromagnetiske felt. I etasjens søndre del ("Fjellhallen") ligger en felles dyreavdeling. Her er det oppstallingsrom for smågnagere og andre dyr (opp til kanin-størrelse) og operasjonsrom. Fysiologisk institutt har 4 skjermede spesiallaboratorier i avdelingen.

8. og 9. etasje.
Liten Stor
Liten Stor
I disse etasjene vil Institutt for biologisk og medisinsk psykologi og Det psykologiske fakultets Fellesverksted holde til. Instituttet vil arbeide med basalforskning foruten drift av en nevropsykologisk poliklinikk. På instituttet vil det blant annet være noen av de best isolerte testrom i verden hvor man kan gjøre fine elektrofysiologiske målinger uten å bli forstyrret av lyd eller elektromagnetiske felt. På sine arealer vil instituttet også drive undervisning av studenter på profesjonsstudiet i psykologi. I 8. etasje vil det være arbeidskontorer for Driftsavdelingen. Det psykologiske fakultets fellesverksted vil også ha tilhold i 8. etasje.
1. underetasje. Liten Stor
Dette er parkeringsetasje for ansatte på Haukeland sykehus og garderobe for ansatte på BBB
2. underetasje. Liten Stor
Her er en korridor som knytter BBB til det underjordiske korridorsystemet (kulvert) til Haukeland sykehus.