Biologi er vitenskapen om livet, de levende organismene og deres forhold til omgivelsene de lever i.

BIO er et stort institutt, der vi forsker og underviser innenfor et bredt spekter av biologiske tema og problemstillinger.

Følg oss på: 

Visjon

BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, prosesser og systemer samt bidra til å løse de store globale utfordringene.

Les hele strategiplanen her

BIO

I 2014 er det 10 år siden Institutt for biologi så dagens lys. Fagmiljøene ved Botanisk institutt, Mikrobiologisk institutt, Zoologisk institutt og Institutt for fiskeri- og marinbiologi var blitt enige om å samle kreftene i ett stort institutt, som senere også fikk selskap av Senter for miljø- og ressursstudier.

I jubileumsåret har vi gjennomført en lang rekke aktiviteter som skal vise den biologiske diversiteten og livskraften i det vi driver med. Vi har arrangert fagseminar for interesserte, åpne dager for alle som vil komme inn og se på lokalene, og alumnusarrangement for tidligere studenter. Les mer her!