Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat. Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no) om du har spørsmål.

Utdanning

Fem gode grunner til at bio-studentene trives

Bredde, dybde, godt miljø og jobb etterpå. Her er fem grunner til at du bør studere biofag ved Universitetet i Bergen.

Molekylærbiologi

Eit fag som opner dører

Studiet om prosessane som definerar det som er i live.

Ny doktorgrad

Utvikling av nye fylogenetiske markører i Scolytinae-biller

Dario Pistone disputerer tirsdag 20. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The development of protein coding genes as phylogenetic markers in bark and ambrosia beetles».

Disputas

Børstemakk frå varme og kalde kjelder i djuphavet

Mari Heggernes Eilertsen disputerer fredag 16. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: "Evolutionary history, connectivity and habitat-use of annelids from deep-sea chemosynthesis-based ecosystems, with an emphasis on the Arctic Mid- Ocean Ridge and the Nordic...