Hjem
Click

Institutt for biologi

 

 Biologi er vitenskapen om livet, de levende organismene og deres forhold til omgivelsene de lever i.

BIO er et stort institutt, der vi forsker og underviser innenfor et bredt spekter av biologiske tema og problemstillinger.

FORSKNING | BIOLOGI

Mikromakk er menneskets stamfar

Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Forskning og undervisning

Thonpriser til fremragende UiB-undervisning

To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.

Utdanning

Utdanner sivilingeniører i havbruk og sjømat

Et nytt integrert masterstudium ved Universitetet i Bergen kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap. Studiet er unikt i Norge.

Utdanning

Biologistudenter deltar i globalt eksperiment

Målet er å forstå hvordan verdens naturtyper vil påvirkes av et fremtidsklima preget av mer ekstremvær.

Nyhet

Blir vi brukt som forsøkskaniner?

Parabenfrie og uten BPA. Er erstatningen nødvendigvis noe bedre?