Hjem
Click

Institutt for biologi

Institutt for biologi (BIO) er med sine mer enn 200 ansatte og nesten 600 studenter et stort og faglig vidtfavnende institutt, med forskningsgrupper innen utviklingsbiologi, mikrobiologi, evolusjonsbiologi, økologi og biodiversitet.

Instituttet er sterkt involvert i tema som havbruk, fiskehelse, ernæring, fiskeri, klima og petroleum.

NYHET | UTDANNING

Dette bør du vite om du vurderer å studere biologi

Ingvild Sundal Joys og Ole Bjørnstad er snart ferdig med bachelorgraden i biologi. Her forteller de om hvordan det var å begynne å studere og hvordan de ser for seg å bruke utdanningen når de skal ut i jobb.

Biologi

Professoren som endra faget sitt

John Birks vart professor emeritus for to år sidan, men har ingen planar om å ta seg fri. Han vil fortsetje å forske i mange år framover.

NY DOKTORGRAD

Kongekrabber, eremittkrepser og deres parasittiske rotkrepser

Christoph Noever disputerer fredag 27. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitet I Bergen med avhandlingen “Coevolution between king crabs (Paguridae: Lithodinae) and parasitic barnacles (Cirripedia: Rhizocephala)”.

NY DOKTORGRAD

Furupollen kan fortelle om tidligere tiders solinnstråling (UV-B)

Mari Jokerud disputerer fredag 27. januar 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ″Plastic response in Pinus spp., determining the temporal window of response and species-level variation of UV-B absorbing compounds to short-term variation in UV-B radiation”.

NY DOKTORGRAD

Miljøgifter kan slå av og på gener i mennesker og isbjørn

Roger Lille-Langøy disputerer 30.01.17 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Nuclear receptor targets for environmental pollutants».