Hjem

Institutt for biologi

Biologi er natur, mat, helse, økonomi og har grunnleggende betydning for våre liv. Vil du studere hvordan alle de fascinerende tilpasningene hos planter, dyr og mikroorganismer påvirker oss, og hvordan vi påvirker dem og deres økosystemer, er Institutt for biologi (BIO) i Bergen det rette stedet.

Vi er flere enn 200 ansatte og 600 studenter, som alle jobber iherdig med våre studietilbud og forskning innen marin økologi, fiskehelse, akvakultur, mikrobiologi, utviklingsbiologi, evolusjonsbiologi, økologi, biodiversitet.

Genetikken bak pubertet og adapsjon i Atlantisk laks

Erik Kjærner-Semb disputerer 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Genetics behind puberty and adaptation in Atlantic Salmon revealed by genomic studies”.

Ny doktorgrad

Lavfamilien Fuscideaceae, taksonomi og fylogeni

Martina Zahradníková disputerer fredag 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: “Taxonomy and phylogeny of the family Fuscideaceae (Umbilicariales, Ascomycota) with special emphasis on Fuscidea”.

Ny doktorgrad

Er virus havets regjeringer?

Eliana Ruiz Martínez disputerer fredag 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Viral-host interactions: from strain to natural planktonic communities".

Fakultetsstyret

Slik vil Jannicke lede det nye MatNat-styret

Det nye styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet blir historisk. Jannicke Hilland, konsernleder i BKK AS, blir den første eksterne styrelederen noensinne.

Scientists absorbed by deep-sea sponges

Svamper i dyphavet spiller en viktig rolle i havet

Marinbiologer i EU-prosjektet SponGES har vært på tokt i sommer for å undersøke dyphavssvamper i ulike områder for å se på hvilken rolle de spiller når det kommer til resirkulering av avfall i havet.