Hjem
Click

Institutt for biologi

Institutt for biologi (BIO) er med sine mer enn 200 ansatte og nesten 600 studenter et stort og faglig vidtfavnende institutt, med forskningsgrupper innen utviklingsbiologi, mikrobiologi, evolusjonsbiologi, økologi og biodiversitet.

Instituttet er sterkt involvert i tema som havbruk, fiskehelse, ernæring, fiskeri, klima og petroleum.

NYHET | UTDANNING

Dette bør du vite om du vurderer å studere biologi

Ingvild Sundal Joys og Ole Bjørnstad er snart ferdig med bachelorgraden i biologi. Her forteller de om hvordan det var å begynne å studere og hvordan de ser for seg å bruke utdanningen når de skal ut i jobb.

Biologi

Professoren som endra faget sitt

John Birks vart professor emeritus for to år sidan, men har ingen planar om å ta seg fri. Han vil fortsetje å forske i mange år framover.

Studenter pleier kulturlandskapet

Learning by burning

Cold and sunny winter days are perfect for burning off a few hectares of heath. Yes, you read it right. Students from the University of Bergen (UiB) grasped the opportunity to join heather burning on Lygra, an island just outside Bergen, last week.

NY DOKTORGRAD

Furupollen kan fortelle om tidligere tiders solinnstråling (UV-B)

Mari Jokerud disputerer fredag 27. januar 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ″Plastic response in Pinus spp., determining the temporal window of response and species-level variation of UV-B absorbing compounds to short-term variation in UV-B radiation”.

NY DOKTORGRAD

Miljøgifter kan slå av og på gener i mennesker og isbjørn

Roger Lille-Langøy disputerer 30.01.17 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Nuclear receptor targets for environmental pollutants».