Hjem

Institutt for biologi

Biologi er natur, mat, helse, økonomi og har grunnleggende betydning for våre liv. Vil du studere hvordan alle de fascinerende tilpasningene hos planter, dyr og mikroorganismer påvirker oss, og hvordan vi påvirker dem og deres økosystemer, er Institutt for biologi (BIO) i Bergen det rette stedet.

Vi er flere enn 200 ansatte og 600 studenter, som alle jobber iherdig med våre studietilbud og forskning innen marin økologi, fiskehelse, akvakultur, mikrobiologi, utviklingsbiologi, evolusjonsbiologi, økologi, biodiversitet.

Nytt institutt

Molekylærbiologi + Biologi = Institutt for biovitenskap

Etter en intens debatt har Fakultetsstyret konkludert: Når molekylærbiologene slås sammen med biologene skal det nye instituttet hete Institutt for biovitenskap.

Senter for fremragende utdanning

Strålende midtveisevaluering for bioCEED

- Alle i bioCEED er veldig glade for å være videre, og gleder oss til fase to, sier senterleder Vigdis Vandvik ved bioCEED. En internasjonal ekspertkomite roser senteret for høy kvalitet i oppbyggingsfasen.

Disputas

Hvordan vil klimaendringer påvirke fremmede makroalger?

Caroline Armitage disputerer fredag 17. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Codium fragile and Sargassum muticum: Non-native seaweeds in a changing environment”.

Ny doktorgrad

Er virus havets regjeringer?

Eliana Ruiz Martínez disputerer fredag 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Viral-host interactions: from strain to natural planktonic communities".

Scientists absorbed by deep-sea sponges

Svamper i dyphavet spiller en viktig rolle i havet

Marinbiologer i EU-prosjektet SponGES har vært på tokt i sommer for å undersøke dyphavssvamper i ulike områder for å se på hvilken rolle de spiller når det kommer til resirkulering av avfall i havet.