Hjem

Institutt for biologi

Masterpresentasjon

Sesongmessige variasjoner i forhold til algesamfunn på kommersielt oppdrettsanlegg for laks

Stine Tofte presenterer masteroppgaven "Sesongmessige variasjoner i forhold til algesamfunn på kommersielt oppdrettsanlegg for laks".

Veiledere:

Mark Powell,

Trine Dale.

Intern sensor: Sussie Dalvin. Sensor:

Anne-Gerd Gjevre, Veterinærinstituttet, Oslo

Alle interesserte er velkommen.