Hjem

Institutt for biologi

PhD midtveisevaluering

PhD midtveisevaluering - Torstein Nielsen Hole

Torstein Nielsen Hole vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt "Learning through practice in biology education".

Torstein Nielsen Hole er stipendiat hos bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi, på prosjektet PRIME (How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations).
 

Veileder: Arild Raaheim, Gaute Velle og Hanne Riese.

Evalueringspanel:

  • Førsteamanuensis Anne Bjune (leder)
  • Professor Øyvind Fiksen
  • Førsteamanuensis Jorun Nylehn

 

Alle interesserte er velkommen!