Hjem

Institutt for biologi

Fremragende underviser (ETP)

Professor Øyvind Fiksen tildeles statusen Fremragende underviser

Professor Øyvind Fiksen og fire andre undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

fiksen_oyvind.jpg

Fremragende underviser, Øyvind Fiksen
Professor Øyvind Fiksen, Institutt for biologi
Foto:
Asbjørn Leirvåg

Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi er sammen med følgende utpekt til Fremragende undervisere:

  • Bjørn Tore Hjertaker, professor, Institutt for fysikk og teknologi
  • Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi
  • Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap
  • Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk

20 undervisere søkte om å få tildelt statusen Fremragende underviser til fristen 31. januar. Åtte ble intervjuet, og av disse ble fem ble innstilt av komitéen som har stått for arbeidet med evalueringen av søkerne.

Målet har vært å se helhetlig på rollen som underviser. Studentenes læring skal stå i sentrum. Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder:

  • Fokus på studentenes læring
  • Klar utvikling over tid
  • Forskende tilnærming
  • Kollegial holdning og praksis

Søkerne måtte sende inn både CV og søknadsdokument der man problematiserer og reflekterer over egne valg av undervisnings- og vurderingsformer.

Institutt for biologi er stolt over at en av våre ansatte har nådd opp i konkurransen, og oppforer alle til å være med på feiringen av fakultetets fremragende undervisere i Aulaen torsdag 1. juni.