Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Kaja Moe holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Normalhistologi av gjeller, hjerte og nyre hos rognkjeks (Cyclopterus Lumpus)

Veiledere:

Are Nylund.

Intern sensor: Nils-Kåre Birkeland 

Sensor: Øyvind Vågnes, Vaxxinova