Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Sindre Frivik Rosenlund holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Effects of potential functional ingredients on gill pathology and gene expression in Atlantic salmon challenged with Neoparamoeba perurans

Veiledere:

Mark Powell.

Intern sensor: Geir Dahle 

Sensor: Makato Inami , Veso