Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Øyvind Grøner Moe holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Havbruksbiologi.

The effect of aerobic training on growth, muscle development and heart condition in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts in large-scale semi-closed containment systems.

Veiledere:

Sigurd Handeland,

Tom Ole Nilsen.

Intern sensor: Gaute Velle.

Sensor: Bjørn Roth, Nofima.