Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Carine Rodal Moe holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi - biologididaktikk

Hensikter med lekser i biologiundervisning -

Veileder:  Tom Klepaker

Eksternsensor:  Idar Mestad, Høgskolen på Vestlandet

Internsensor:  Jorun Nylehn