Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Egor Gaidukov holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Havbruksbiologi.

Effects of rapid temperature changes on Atlantic salmon, Salmo salar, post-smolts

Veiledere:

Tom Ole Nilsen, Sigurd Stefansson.

Intern sensor: Anne Bjune.

Sensor: Angelico Madaro, HI