Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Disputas

Eliana Ruiz Martínez

”Viral-host interactions: from strain to natural phytoplankton communities”

Opponenter:

 Førsteamanuensis, ph.d. Sinead Collins

 Edinburg University, Skottland

 Forsker, ph.d. Karen Weynberg

 The University of Queensland, Australia

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, dr.philos. Arne Skorping

Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Ørjan Totland, Universitetet i Bergen

 

                                                                                       Adgang for interesserte tilhørere