Hjem

Institutt for biologi

Phd. Midtveisevaluering

Johanna Fall vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt.

"Spatial and Temporal Dynamics of the Cod-Capelin Interaction in the Barents Sea"

Veil:

Edda Johannesen,

Øyvind Fiksen,

Geir Odd Johannessen.

Evalueringspanel:

Professor  Ivar Rønnestad (leder) og Førsteamanuensis Sigrunn Eliassen

Alle interesserte er velkommen.