Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Arna Kazazic

Investigating the interaction between Apicomplexa, Gregarine, and the benthic tunicate Ciona intestinalis

Veiledere:

Christofer Troedsson,

Eric Thompson.

Intern sensor: Hans Tore Rapp. Sensor:

Samuel Rastrick, HI

 

Alle interesserte er velkommen.