Hjem

Institutt for biologi

Mastereksamen

Mats Martin Kindt

Eksperimentell smitte med Paramoeba perurans og utvikling av amøbisk gjellesykdom hos Atlantisk laks (Salmo salar, L). Påvirker vanntemperaturen virulensen hos klonale isolater av amøben?

Veiledere:

Are Nylund,

Egil Karlsbakk.

Intern sensor:

Bjørn Tore Lunestad.

Sensor: Stein Mortensen, HI

 

Alle interesserte er velkommen