Hjem

Institutt for biologi

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Institutt for biologi, Biologen
Thormøhlensgate 53A, 2. etg
5006 BERGEN

Postadresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biologi
Postboks 7803
N-5020 Bergen

E-post
post@bio.uib.no

Telefon 
55 58 44 00
 

Instituttledelse

Instituttleder Ørjan Totland
Administrasjonssjef Synnøve Myhre

Studieseksjonen

Kontakt oss:  studieveileder@bio.uib.no

Kristin Kalvik, Studieleder 55 58 33 45

 • Studieleder
 • Generell veiledning og studieadministrative oppgaver
 • Sekretær programstyret

Beate Ulrikke Rensvik 55 58 22 41

 • Koordinator for bachelorprogrammet i biologi
 • Koordinator for utreisende studenter

Ingvil Roosendaal Sahr 55 58 44 81

 • Koordinator for bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag
 • Koordinator for utreisende studenter
 • Kommunikasjon, web

Tommy Strand 55 58 44 09

 • Generell veiledning og studieadministrative oppgaver. 
 • Opptak av Ph.d.-kandidater.
 • Koordinator for Profesjonsstudiet i fiskehelse
 • Sekretær i forskerutdanningsutvalget

Berit Øglænd 55 58 44 10

 • Koordinator for internasjonale studenter
 • Generell veiledning av masterstudenter og studieadministrative oppgaver

Kristin Holtermann 55 58 44 81 i permisjon til 1. mars 2018

 • Koordinator for bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag
 • Koordinator for utreisende studenter

Magnus Svendsen Nerheim i permisjon