Hjem

Institutt for biologi

UTDANNING

Studieprogrammer ved Institutt for biologi

Som student på Institutt for biologi vil du utvikle praktiske ferdigheter i tillegg til faglig dyktighet.

Biologistudent

Møt Ine Elise Moksness som er biologistudent ved UiB!
Produsent:
Universitetet i Bergen (UiB)

Studietilbud

Vi tilbyr følgende studieprogrammer:

Bachelorprogram i biologi

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing)

Profesjonsstudium i fiskehelse

Masterprogram i biologi, med syv ulike studieretninger:

Hvorfor velge utdanning hos oss?

Filosofien bak BIOs bachelorgrader er:

  • Biologi er et felt og laboratoriefag. Dette gjenspeiles i undervisningen som skal utvikle studentens praktiske ferdigheter og faglige kyndighet i tillegg til den teoretiske utdanningen.
  • Gjennom hele studieprogrammet er det lagt vekt på faglig og pedagogisk motivert helhet, overgang og progresjon mellom emner. Slik blir gradens kunnskapsinnhold enhetlig og relevant enten du ønsker å fortsette på andre studier, bli lærer, eller satse på en karriere som forsker.
  • Studiene har en struktur som skal gjøre det enkelt å finne rom for utenlandsopphold. Studieplanen er så fleksibel at det er plass til å ta andre emner i tillegg til de obligatoriske, også emner ved andre institutt eller fakultet. Samtidig er det satt av rikelig plass innenfor normerte tidsrammer slik at du under veiledning kan spisse din kompetanse inn mot videre studier.
  • Vi legger vekt på at studiets innhold og pedagogiske tilnærming til fagstoffet skal gi deg generelle, overførbare fagsosiale ferdigheter som arbeidslivet etterspør i tillegg til faglig dyktighet. Du får trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike genrer, trening i både teamwork og evne til selvstendighet, nytenking og innovasjon.