Hjem

Institutt for biologi

Om Institutt for biologi

Institutt for biologi (BIO) dekker forskning og forskningsbasert undervisning innenfor et bredt spekter av biologiske disipliner. Instituttet er blant de største ved Universitetet i Bergen og har omtrent 170 vitenskapelige og over 50 teknisk/administrative stillinger.

BIO

Foto:
Jan Kåre Wilhelmsen

Institutt for biologi (BIO) er med sine mer enn 200 ansatte og nesten 600 studenter et stort og faglig vidtfavnende institutt, med forskningsgrupper innen utviklingsbiologi, mikrobiologi, evolusjonsbiologi, økologi og biodiversitet. Instituttet er sterkt involvert i tema som havbruk, fiskehelse, ernæring, fiskeri, klima og petroleum. Om lag 2/3 av den vitenskapelige staben arbeider med marine problemstillinger. 

BIO har en stor prosjektportefølje og halvparten av de vitenskapelige stillingene er dekket gjennom eksternt finansierte forskningsprosjekter. Instituttets undervisning dekker et bredt spekter av biologiske disipliner og tilbys gjennom tre bachelorprogram, åtte masterprogram og to integrerte femårige studieprogram foruten doktorgradsutdanning.

BIO har ansvar for bachelorprogram (Biologi, Havbruksbiologi, Miljø- og ressursfag), profesjonsstudier (fiskehelse og naturfaglærer), og masterprogram. Nesten 600 studenter er integrert i disse programmene.

Forskningen ved BIO er organisert innenfor forskningsgrupper. BIO har en stor prosjektportefølje og halvparten av de vitenskapelige stillingene er dekket gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter. [ Les mer... ]

Mer

BIO er involvert i flere sentre:

for fremragende forskning (SFF):

for forskningsbasert innovasjon (SFI):

for fremragende utdanning (SFU):

og Hjort Senteret for Marin Økosystemdynamikk

 

I tillegg er BIO et medlem av Plantenettverket

og deltar aktivt i det Administrative Utviklingsprosjektet i regi av matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiB.