Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Student ved BIO

Studentar i aksjon ute i felten

BIO 102
BIO 102
Foto:
Anne Gro Vea Salvanes

Gjennom forskningsbasert utdanning innenfor et bredt spekter av biologiske disipliner og tverrfaglige utdanninger utdanner BIO høyt kvalifiserte kandidater på bachelor-, master- og PhD-nivå. Våre studenter kan gå inn i rollen som morgendagens ledere innen forskning, utdanning, industri og samfunn. I underkant av 600 studenter er pr. i dag integrert i ett av de forskjellige studieprogrammene som BIO har ansvar for.

Nyttige lenker

Studentorganisasjoner

  • Biologisk fagutvalg (BFU) - Studentorganisasjonen som fungerer som et mellomledd mellom bachelorstudentene og Institutt for biologi
  • STIM - Studentorganisasjonen for masterstudentene 
  • LFFH - Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk
  • Fagutvalg MIRE - Studentorganisasjonen for studenter på Bachelor i miljø- og ressursfag

Felt- og toktundervisning
Mange av våre emner har obligatorisk felt- eller toktundervisning. Studentene må være forberedt på å betale en egenandel på inntil 200 kr per døgn for slike aktiviteter.

Sosiale medier
Følg Institutt for biologi på Facebook