Hjem
Click

Institutt for biologi

Råd og utvalg

Her gis en oversikt over sentrale utvalg ved Institutt for biologi. Representanter fra andre utvalg enn instituttrådet finnes på instituttets internweb (http://biologi.uib.no/utvalg.php). Der finnes også saksdokumenter for instituttrådet og noen av utvalgene.

BIO HMS med ansatt

Instituttrådet
Sammensetning for perioden 01.08.2013-31.07.2017 (gr. B og D velges for ett år av gangen)

Gruppe A:
Representanter: Anders Goksøyr (rådsleder), Lawrence Kirkendall, Kjersti Sjøtun, Lise Øvreås
Vararepresentanter (rangert rekkefølge):  Vigdis Vandvik, Thorolf Magnesen, Andreas Steigen, Ruth-Anne Sandaa, Ivar Rønnestad

Gruppe B:
Representant: Mari Jokerud
Vararepresentanter (rangert rekkefølge): Liv Sandlund, Christian Irgens, Arnfinn Odden Økland 

Gruppe C:
Representanter: Annike Lygren, Frank Midtøy
Vararepresentanter (rangert rekkefølge): Heikki Savolainen, Ann-Elise Olderbakk Jordal, Beate Ulrikke Rensvik, Arild Breistøl

Gruppe D:
Representanter: Sylvelin Bratlid Tellnes, Thomas Aga Legøy
Vararepresentanter (rangert rekkefølge): Tone Ulvatn, Ida Karlsen, Simon Ivan Miljeteig, Kjell Roymond Olsen

Andre utvalg og komiteer på BIO

Ledergruppen
HMS-utvalg

Utdanning:
Programstyret
Programstyrets arbeidsutvalg
Programstyret for bachelor i Miljø- og ressursfag

Forskning/forskerutdanning:
Forskerutdanningsutvalget
BIO Global

Formidling:
Biblioteksutvalget
Eksternweb - styringsgruppe
Eksternweb - arbeidsgruppe
BIO-seminarserie

Brukerutvalg/Styringsgrupper:
Marinbiologisk stasjon
ILAB
Levendelaboratoriet
Biodiversitetslaboratoriene
Sebrafisklaboratoriet

Andre:
Romkomité
Vitenskapelig utstyr