Hjem

Institutt for biologi

Råd og utvalg

Her finner du oversikt over ulike råd og utvalg ved Institutt for biologi

Instituttrådet

Gruppe A:        Ørjan Totland(leder), Dag Lorents Aksnes, Sigrun Eliassen,Aril Folkvord
Gruppe B:        Libe Aranguren
Gruppe C:        Julie Skadal, Frank Midtøy
Gruppe D:        Martine Røysted Solås, Morten Røstad

Sekretær:       Administrasjonssjef

Vara til instituttråd:
Gruppe A:        Ivar Rønnestad, Jorun Karin Egge, Jon Vidar Helvik, Inga Kjersti Sjøtun, 
                           Alistair Seddon
Gruppe B:        Erna Iren Heggland, Anders Frugård Opdal, Karina Dale
Gruppe C:        Beate Ulrikke Rensvik, Roger Lille-Langøy, Rita Karlsen
Gruppe D:        Jenny Neuhaus, June Helene Gudmestad, Ingvil Kristine Sundal Joys,
                            Endre Lygre

 

 

HMS-utvalget

Leder/HMS-koordinator:    Evy Foss Skjoldal

Medlemmer:              Ivar Hordvik, June Helen Gudmestad(studentrepresentant)
                                       Ann-Elise Jordal, Linn Cecilie Krüger,
                                       (feltansvarlig)                                       
                                       Mette Hordnes(toktansvarlig),
                                       Svein Rune Erga                                       
                                       Solveig Thorkildsen(EcoOnline) 

Observatører:              Verneombud A-blokk: Louise Lindblom
                                       Vara A-blokk:             Beate Ulrikke Rensvik
                                       Verneombud B-blokk: Heikki Savolainen
                                       Vara B-blokk:             Roger lille-Langøy
                                       Verneombud Bioblokk:Anne-Elise Jordal
                                       Vara Bioblokk:            Heidrun Nylund
                                       Verneombud MBS :     Mette Hordnes
                                       Vara MBS.                  Knut Thomas Sørlie
                                      

Sekretær:                        Nina Hølland