Hjem
Click

Institutt for biologi

Strategiplaner/strategidokumenter

På denne siden finner du strategiske planer/dokumenter for Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

dsc07721.jpg

Skarv i solnedgang
Foto:
Pia Ve Dahlen

Biologi mot 2020 - Høyere mål, dypere innsikt - Strategisk plan for 2011-2015 for Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Visjon og formål

Visjon
BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling,
prosesser og systemer samt bidra til å løse de store globale utfordringene.

Formål
BIO skal:

  • frembringe og formidle grunnleggende kunnskap om livsformer og livsprosesser, fra genom til biom1, og om hvordan disse påvirkes, endres og brukes
  • utdanne kompetente kandidater med bred naturvitenskapelig innsikt og kritisk holdning
  • formidle relevant biologisk kunnskap til skole og allmennhet
  • bygge et grunnlag for anvendelse av biologisk og bioteknologisk kunnskap i verdiskaping og   forvaltning
  • være aktive aktører i samfunnsdebatten gjennom å vise hvordan biologi og biologisk kunnskap er relevant for å løse de globale utfordringene

 

Norsk fullversjon

Norsk kortversjon

English short version