Hjem

Institutt for biologi

Forskningsgrupper ved BIO

skarv

Forvirrede forskerskarv
Forvirrede forskerskarv på fiskejakt i Øygarden
Foto:
Pia Ve Dahlen

Forskningen ved BIO er organisert innenfor forskningsgrupper. BIO har en stor prosjektportefølje og halvparten av de vitenskapelige stillingene er dekket gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter.