Hjem
Click

Institutt for biologi

Naturen - Populærvitenskaplig tidskrift fra UiB

naturen1.png

Forside Naturen 3/15
Forside Naturen 3/15

naturen2.png

Forside Naturen 2/15
Forside Naturen 2/15

naturen3.png

Forside Naturen 6/15
Forside Naturen 6/15

Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift.

Tidsskriftet omfatter fagområdene biologi, meteorologi, oseanografi, molekylærbiologi, arkeologi, antropologi, teknologi, fysikk, vitenskapsfilosofi, matematikk, geologi, kjemi og medisin.Naturen har som mål å publisere aktuelle artikler av høy kvalitet innenfor naturvitenskap, og er et bindeledd mellom forskere og publikum. Artiklene favner både nasjonal og internasjonal naturvitenskapelig forskning.

Tidsskriftet retter seg mot forskere og studenter, elever og lærere i videregående skoler og andre undervisningsinstitusjoner, og mot andre som er interesserte i naturvitenskap.

Utgave 1 i 2016 er viet klimaforskning, og direktør ved Bjerknessenteret, Tore Furevik, har vært gjesteredaktør.

Utgave 2
I anledning Lysets år i 2015 kan Naturen lesere bli bedre kjent med både hva lys er, samt få et historisk innblikk i hvordan man stadig har blitt bedre kjent med det komplekse fenomenet lys. Man kan også lese om trekkfuglene våre – kommer de tidligere i dag enn for 100 år siden? Ellers kan man blant annet lese om hvordan sommerfuglvinger har vært en inspirasjon for økt sikkerhet i bankkort og pengesedler. I tillegg er det artikler om væråret 2015, synet vårt og hele tre bokanmeldelser. 

Utgave 3

De aller fleste arter innen dyre og planteriket har kjønnet formering. Følgelig er kjønn et sentralt og spennende forskningsfelt i biologien. Siste utgaven av Naturen er derfor viet nettopp temaet kjønn. Artiklenehandler blant annet om kjønnforskjeller innenfor livslengde, kroppsstørrelser, formeringsstrategier og utroskap.

Les siste utgave av Naturen her