Hjem
Click

Institutt for biomedisin

Biomedisinsk forskning utvikler biologiske konsepter og metoder, bidrar til å oppklare sykdomsmekanismer og er sentralt i utviklingen av ny diagnostikk og terapi.

Ved Institutt for biomedisin lærer vi opp studenter og forskere i tema som:

  • nevrovitenskap
  • fysiologi
  • proteinbiologi
  • kreft
  • nanoteknologi
  • tannutvikling
  • nevropsykiatriske lidelser
  • cellebiologi

Master         PhD         Forskningsgrupper        BBB-seminar

Nyhet

Leter etter fellesnevneren bak hjernesvinn-sykdommene

«Hjernegjødsel-proteinet» BDNF ser ut til å være en fellesnevner for utviklingen av både Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Norske forskere i et europeisk samarbeidsprosjekt leter nå etter mekanismene som gjør at BDNF kan forårsake alt dette, i håp om å komme på sporet av en behandling.

Forskerstipend

Millioner til unge forskere

Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.

Nyhet

Kreftcellene snakker med friske celler

Forskere ved Universitetet i Bergen har oppdaget at kreftcellene kommuniserer med andre celler på måter som hittil har vært ukjent.

Nyhet

Helse Vests innovasjonspris 2015 til James Lorens

Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin og CCBIO er tildelt Helse Vests innovasjonspris for 2015 for etablering av firmaet BerGenBio AS.

Nyhet

35 nye millioner til kreftforskning

Forskere ved Universitetet i Bergen fikk nye, viktige millioner i støtte da Kreftforeningen delte ut årets forskningsmidler i Bergen.

Bergen biomedisinske forskerskole

Målsettingen til forskerskolen er å tilrettelegge for en PhD utdannelse av høy kvalitet ved å tilby emner, seminarer og kurs som er relevante og av interesse for kandidatene.

 

Tilbud til besøkende

Instituttet tar gjerne mot besøk av skoleklasser fra videregående skoler, studenter og andre som kan ha interesse for vår virksomhet.

 

 

 

Kjernefasiliteter: MIC og PROBE er tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Norge.

Kalender

Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 11
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 12
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 12
Flere arrangement

Rett i jobb

Jeg har en forskerstilling i et børsnotert firma hvor vi driver med mye av de samme tingene jeg skrev om i masteroppgaven min.
Monica Trondsen
Forsker, Bionor Pharma