Hjem

Institutt for biomedisin

Publikasjoner

Publikasjonslistene er hentet fra databasene CRIStiN og BORA. Du finner også en oversikt over Ph.d.- og masteroppgaver ved instituttet. Dersom du ønsker en oversikt over publikasjonene til den enkelte forsker kan du søke i databasen CRISTIN eller du kan gå til ansattsiden til den enkelte forsker ved instituttet, se her.