Hjem
Click

Bjerknessenteret for klimaforskning

Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa. Senteret har et internasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering og scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer. Bjerknessenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research AS, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling

Gå til Bjerknessenterets hjemmeside

Bjerknessenteret tilbyr fremragende forskningsmuligheter, med hovedvekt på Nord-Europa og polområdene, og driver utadrettet virksomhet knyttet til forskningsformidling og kunnskapsformidling til politikere, næringsliv og allmennheten.

“BCCR (Bjerknes Centre for Climate Research) has produced outstanding research results and is on the forefront of development in their field. The evaluation remarks that the centre is on the way to become one of the leading centres worldwide and has an excellent reputation at the national and international levels."

(CoE evaluation)

Klimaforskning

Klima-podcast fra UiB

Universitetet i Bergen har snakket med fire forskere om de store utfordringene verden står overfor i årene fremover.

FORSKNING | Geologi

Et nytt bilde av den siste istiden

Endelig er de ferdige. Over ti år har det tatt å samle inn og gå gjennom alle publiserte geologiske data over den siste istiden. Nå er datasettet og den nye gjenskapingen av isdekket klart til bruk for hele forskningssamfunnet.

FORSKNING | BIOLOGI

Kartlegger klodens klimafølsomhet

Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.

Klimaforsking

Amerikansk workshop på bergensk

Det bergenske klimaforskningsmiljøet markerer seg ved å arrangere Arctic Workshop 2015.

Marin forsking

Fulbright-stipend til havforskar

Kjetil Våge får stipendet Fulbright Arctic Chair. Han skal gjesta det anerkjente Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i fire månadar.

  • Bjerknessenteret har flere forfattere i den siste IPCC-rapporten (FNs klimapanel) enn noen annen nordisk institusjon, og er en av fire europeiske sentre som leverte klimasimuleringer til rapporten.
  • Senteret koordinerer de nasjonale aktivitetene innenfor utvikling og drifting av klimamodeller/jordsystemmodeller i forkant av neste IPCC rapport.
  • En benchmarking av internasjonale klimasentre i 2008, plasserte Bjerknessenteret som nr. 2 foran en rekke kjente klimaforskningsenheter i USA, Europa, Asia og Australia.
  • Etter fem år som SFF ble Bjerknessenteret vurdert av en internasjonal komité på oppdrag fra forskningsrådet, som gav senteret karakteren ”exceptionally good”