Hjem
Click

Centre for Cancer Biomarkers

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Du finner mye mer informasjon på CCBIOs engelske websider.

CCBIO ANNUAL SYMPOSIUM

Motiverer kreftforskere på Solstrand

Centre for Cancer Biomarkers møttes for femte gang på sitt årlige symposium på Solstrand 19-20 april. – Vi ønsker å motivere, særlig yngre forskere, til fremragende kreftforskning, sier senterleder Lars A. Akslen.

Nyheter

CCBIOs årsrapport 2016 tilgjengelig

Nå kan du lese den splitternye årsrapporten fra CCBIO fra 2016!

Månedens Alumn

Månedens alumn: Lars A Akslen

«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.

KLINBEFORSK-finansiering

17 millioner til CCBIO-prosjekt

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Et av prosjektene...

publikasjon

Kronikk om ansvarlig kreftforskning

Ansvarlig kreftforskning bør kombinere biomedisinsk forskningsaktivitet med kritisk analyse av den samme forskningen, sier CCBIOs Roger Strand og Lars A. Akslen i en nylig publisert kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening.