Hjem

Centre for Cancer Biomarkers

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Du finner mye mer informasjon på CCBIOs engelske websider.

CCBIO/INTPART seminar

Seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner

Flere CCBIO-INTPART seminarer og kurs vil bli arrangert i de kommende årene. 13. og 14. desember lanserer CCBIO det første seminaret i denne serien; et to-dagers seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner.

Nyheter

CCBIOs årsrapport 2016 tilgjengelig

Nå kan du lese den splitternye årsrapporten fra CCBIO fra 2016!

CCBIO906

Kurs i CCBIOs forskerskole om kreftgenomikk

Vi har gleden av å presentere et helt nytt kurs i CCBIOs forskerskole: CCBIO906 - Kreftgenomikk, som første gang vil bli holdt 1-3 november 2017!

KLINBEFORSK-finansiering

17 millioner til CCBIO-prosjekt

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Et av prosjektene...

publikasjon

Kronikk om ansvarlig kreftforskning

Ansvarlig kreftforskning bør kombinere biomedisinsk forskningsaktivitet med kritisk analyse av den samme forskningen, sier CCBIOs Roger Strand og Lars A. Akslen i en nylig publisert kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening.