Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Senter for klima og energiomstilling (Centre for Climate and Energy Transformation, CET) er et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet – ‘pathways’.

Konferanse

Call for contributions: Bergen International Student Conference 2018

Call for contributions is now open for the first edition of the Bergen International Student Conference with the theme “Climate and Society: Transformations in the 21th century”. The conference organized by CET and the UiB Collaboratory and takes place 5th and 6th of April 2018. We invite...

Utlysning såkornsmidler

CET Akselerator

Senter for klima og energiomstilling (CET) inviterer forslag til såkornsmidler - det vi kaller CET Akselerator. Hensikten er å stimulere til aktiviteter innenfor det samlede omfanget av CET, som skal produsere handlekraftig kunnskap om hvordan å oppnå nødvendig omstilling av samfunnet for å møte...

Nyheter

Turning the spotlight on students

Johan and Ragnhild are the first-ever conference coordinators at the UiB CET Collaboratory. This spring, they are up to something big …

CET affiliation

Invitasjon til å bli tilknyttet CET

Vi ønsker forskere velkommen til å bli tilknyttet Senter for klima og energiomstilling (CET). For forskere som jobber med temaer knyttet til klima og energiomstilling, vil en tilknytning til CET åpne for muligheter til å knytte seg til et tverrfaglig nettverk, anledning for finansiering og...

Publikasjon

CET-forsker Endre Tvinnereim om karbonprising i Nature

Endre Tvinnereim har sammen med Michael Mehling publisert et brev i Nature med tittelen "Pricing not enough for deep carbon cuts".