Hjem

Christiekonferansen

Program for Christiekonferansen 2017

Tirsdag 25. april 2017 09.00-15.45, Grieghallen i Bergen

Twitter: #Christie17

Konferansier er Siri Lill Mannes.

Bli med inn i fremtiden på Christiekonferansen 2017! 


På årets konferanse skal vi bli klokere på fremtiden – for verdensdelen vår, for levebrødet vårt og for helsen vår. 

09.00 Åpning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen

09:10 - 10.30 Verdensdelen vår

Brexit, populisme og flyktningstrømmen fører til at Europa endres og at vi må definere verdensdelen vår på nytt. Hva betyr dette for fremtidig europeisk samarbeid? Er ideen om et samlet Europa utgått på dato? 

Felles frykt og håp - Hadia Tajik (Nestleder i Arbeiderpartiet)

Fra krig til fred - fortellingen om Europas fremtidChristhard Hoffmann (Professor i historie, UiB)

Et Europa i endring. Veivalg. Terje Knutsen (Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB)

Enemies of the people? Jurister og populister i debatten om Europas fremtidHalvard Haukeland Fredriksen (Professor i rettsvitenskap, UiB)

I møte med fremmede: Identitet og tilhørighet - Leo Ajkic (programleder i NRK) i samtale med Siri Lill Mannes

10.30-11.00 Pause

11.00 - 12.00 Levebrødet vårt

Alle snakker om når og hvor de grønne arbeidsplassene kommer, og hva vi skal ha på matfatet for å sikre en bærekraftig matproduksjon. Kan man sikre fremtidens befolkning nok areal og næring ved å høste mer av maten vår fra havet? Og hvordan kan man legge til rette for mer grønn næring og innovasjon?

Innovasjon +  disrupsjon = Bærekraftige løsninger for fremtiden Hilde Widerøe Wibe (Næringspolitisk leder i Abelia)

Den blå åkeren - fra fangst til dyrkingDag L. Aksnes (Professor ved UiB), Hans Kleivdal (Forskningsdirektør ved Uni Research), Christofer Troedsson (CEO i Ocean Bergen AS)

Kysten - muligheter og motsetninger Geir Lasse Taranger (Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet)

Hva vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming - Per Espen Stoknes (Forsker ved Handelshøyskolen BI)

12.00 Utdeling av Christieprisen 2017

12.15-13.15 Lunsj

13.25 - 13.55 Forskning i front

Tre yngre forskere gir oss innblikk i sin forskning.

Death is Only the Beginning – Cell fate, Ageing and Decay- Simona Chera (Førsteamanuensis ved Klinisk insitutt 2, UiB)

The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe -  Yvette Peters (Postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB)

Røyk, eld og flammar – korleis pyroteknologi har gjort oss til menneskeMagnus Haaland (Stipendiat i arkeologi, UiB)

13.55 Kunngjøring av Æresalumn 2017

14.05-14.30 Pause

14.30 - 15.45 Helsevesenet vårt

I Bergen planlegges en helseklynge som kan bli viktig for fremtidens helsevesen. Er vi godt nok skodd til fremtidens helseutfordringer? Vil økt samarbeid og samlokalisering gi bedre samspill og bedre tjenester?

Forskning og innovasjon for fremtidens helsevesen - John-Arne Røttingen (Administrerende direktør i Forskningsrådet)

Sykehuset – en del av byen - Bror Hansen (Arkitekt og prosjektleder for Helse Bergen)

Helsecampus Årstadvollen: Samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon i primærhelsetjenesten Nina Langeland (Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB)

Hvorfor er Helsecampus Årstadvollen gode nyheter for Bergen kommune?Nina Mevold (Kommunaldirektør i Bergen kommune)

Helseklyngen – på vei mot fremtidens helsevesen? - Siri Lill Mannes leder en samtale med Bror Hansen, Nina Mevold og Nina Langeland