Hjem
Click

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse (SIH) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningen og undervisningen ved SIH strekker seg over flere institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, og også til samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

I mer enn 25 år har SIH arbeidet for bedre helse i lav-inntekt land gjennom forskning, høyere utdanning, opplæring og kapasitetsbygging.
Et Senter for fremragende forskning (SFF), Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), ble tildelt SIH i 2013.

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

globale helseforskning

Advarer mot kutt i helseforskning

Forskningsrådet frykter kutt i Norges bidrag til den globale helseforskningen. – Årevis med godt arbeid kan være bortkastet, sier UiB-professor Bente Moen ved UiB.

Nasjonal forskerskole

Ny forskerskole innen Global helse – Løfter frem Norge

– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.

Forskning

Biologiske risikofaktorer hos barn i lavinntekstland

Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.

Kapasitetsbygging

Vellykket kapasitetsbygging i Zambia - en ny School of Public Health

Siden midten av nittitallet har professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, arbeidet med forskning og kapasitetsbygging i Zambia.

Working paper series

Ny skriftserie om globale samfunnsutfordringer

UiB Global og CROP lanserer ny fagfellevurdert skriftserie om våre felles samfunnsutfordringer.