Hjem
Click

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse (SIH) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningen og undervisningen ved SIH strekker seg over flere institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, og også til samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

I mer enn 25 år har SIH arbeidet for bedre helse i lav-inntekt land gjennom forskning, høyere utdanning, opplæring og kapasitetsbygging.
Et Senter for fremragende forskning (SFF), Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), ble tildelt SIH i 2013.

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

Nettkurs

Gratis nettkurs om arbeid og helse

Hvert 15. sekund dør en arbeidstaker av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. To tredeler av disse dødsfallene skjer i u-land. Disse hendelsene kan forebygges med rett kunnskap. Du kan bidra!

Kapasitetsbygging

Vellykket kapasitetsbygging i Zambia - en ny School of Public Health

Siden midten av nittitallet har professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, arbeidet med forskning og kapasitetsbygging i Zambia.

FORSKNING | GLOBAL HELSE

Mer kunnskap skal redusere tenåringsgraviditeter

Ingvild Sandøy har fått 25 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forebygge tenåringsgraviditeter i Zambia.

Masterprogram | Global helse

Master i helse for en ny global verden

Det nye masterprogrammet ved Senter for internasjonal helse (CIH) vender blikket mot helseutfordringer i fattige land og migrasjon.

Forskning | Malaria

Norske malariaprosjekter bidrar til utviklingsmål

Kampen mot malaria må ikke stoppe, men må fortsette med økt økonomisk, teknisk og faglig støtte.