Hjem
Click

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse (SIH) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningen og undervisningen ved SIH strekker seg over flere institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, og også til samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

I mer enn 25 år har SIH arbeidet for bedre helse i lav-inntekt land gjennom forskning, høyere utdanning, opplæring og kapasitetsbygging.
Et Senter for fremragende forskning (SFF), Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), ble tildelt SIH i 2013.

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

Nasjonal forskerskole

Ny forskerskole innen Global helse – Løfter frem Norge

– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.

Forskning

Biologiske risikofaktorer hos barn i lavinntekstland

Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.

Kapasitetsbygging

Vellykket kapasitetsbygging i Zambia - en ny School of Public Health

Siden midten av nittitallet har professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, arbeidet med forskning og kapasitetsbygging i Zambia.

Working paper series

Ny skriftserie om globale samfunnsutfordringer

UiB Global og CROP lanserer ny fagfellevurdert skriftserie om våre felles samfunnsutfordringer.

Nettkurs

Gratis nettkurs om arbeid og helse

Hvert 15. sekund dør en arbeidstaker av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. To tredeler av disse dødsfallene skjer i u-land. Disse hendelsene kan forebygges med rett kunnskap. Du kan bidra!