Hjem
Click

Senter for middelalderstudier

Jonas Wellendorf: " En nyttig norrøn litteratur"

Førelesninga er knytt til utstillinga "Fragment frå fortida" som er eit samarbeidsprosjekt mellom Senter for mellomalderstudier (CMS) og Bergen Museum, og eit ledd i Universitetet i Bergen si satsing på mellomalderforsking. 

Prosjektet går over to år og omfattar seks mindre temautstillingar som skiftar kvart halvår, samt ein rekke med førelesingar. Prosjektet er no inne i sitt siste semester. Meir informasjon om dette prosjektet finn du ved å klikke her.

Jonas Wellendorf er førsteamanuensis ved Department of Scandinavian, University of California, Berkeley.

Tema for våren 2012:

 • Bot og bedring  
 • Sagaer og sagaskriving 

Føredrag våren 2012:

 • Onsdag 29. februar, kl. 19.00:
  Hilde Inntjore: Evig liv i denne verden?
 • Onsdag 14. mars, kl. 18.00:
  Torstein Jørgensen: Bot og bedring - pilegrimer på vandring
 • Onsdag 28. mars, kl. 19.00:
  Jonas Wellendorf: En nyttig norrøn litteratur
 • Onsdag 11. april, kl. 19.00:
  Else Mundal: Sagaskrivarane i Bergen