Skip to content
Norsk A A A
Course EXPHIL-PSEKS

Examen Philosophicum

Course offered :

Number of credits 10
Course offered (semester) Haust
Subject overlap Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.
Schedule Schedule
Reading list Reading list