Hjem

KG Jebsen Senter for Diabetesforskning

Nyheter

Ny PhD student

Vi ønsker Anny velkommen som ny PhD student ved KG Jebsen senter for diabetesforskning.

Anny Gravdal

Anny Gravdal

Anny Gravdal avla sin mastereksamen i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i desember 2016. Deretter ble hun ansatt som ingeniør ved Avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus. Både som masterstudent og ingeniør har Annys hovedoppgave vært å studere de underliggende sykdomsmekanismene knyttet til fordøyelsesenzymet karboksylesterlipase (CEL).

Anny startet som stipendiat 1. august 2017. Hun skal fortsette å jobbe med CEL og tittelen på prosjektet hennes er: "Role of carboxyl ester lipase (CEL) in pancreatic disease: Functional characterization of pathogenic CEL variants and a new model for chronic pancreatitis".

Anny er knyttet til node 2 og har sin hovedarbeidsplass i Laboratoriebygget (2. og 6. etasje).

Veiledere: Anders Molven, Karianne Fjeld, Bente B. Johansson og Pål R. Njølstad