Hjem

DigUiB

DigUiB

DigUiB-programmet har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling.

Bakgrunn

DigUiB hadde formell oppstart 12. februar 2014. Per i dag rommer programmet tre hovedprosjekter for digital vurdering, ny læringsplattform og digital lærings- og formidlingslab.

 

Hvorfor er DigUiB viktig?

Informasjonsteknologien påvirker hverdagen ved universitetet radikalt. For 30 år siden var det ingen som visste hva PC og Internett var, mens dagens studenter forventer digitale hjelpemidler som en stadig mer naturlig del av arbeidshverdagen. Universitetet i Bergen ønsker å tilrettelegge for en god forståelse og en pedagogisk tjenlig bruk av digital utdanningsteknologi ved universitetet.

 

Organisering

Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets prosjekter. Styringsgruppen ledes av viserektor for utdanning, Oddrun SamdalMathilde Holm  og Marianne Huse utgjør programmets administrative ledelse.

Hvert prosjekt har faglige råd satt sammen av både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte fra forskjellige fakulteter og administrative enheter, i tillegg til studentrepresentanter. De faglige rådene skal sikre at alle leveransene i DigUiB-programmet kontinuerlig settes inn i en faglig sammenheng, og at videre utvikling er fundert på faglige behov fra både studenter og vitenskapelig ansatte. 

 

Programmet har tre hovedprosjekter:

  • DigUiB lærings- og formidlingslab. Utvikler tjenester og utforsker ny teknologi knyttet til undervisning og formidling, og skal etableres i Media City Bergen i august 2017.
  • Læringsplattform. Etablerer den nye læringsplattformen Mitt UiB.
  • Digital vurdering. Arbeider med alternative vurderingsformer og digitalisering av vurderingsprosesser.