Hjem

DigUiB

Programerklæring

Digitale læringsverktøy gir nye muligheter for bedre læring gjennom stimulering av flere sanser og gjennom økt studentaktivitet. I tillegg gir digitale læringsverktøy rom for variasjon i undervisnings- og læringstilnærminger for både ansatte og studenter. UiB vil derfor øke bruken av digitale læringsverktøy gjennom å dele gode eksempler, tilby konkrete tjenester og gi opplæring og støtte i bruk av verktøy i undervisningen.

UiB skal i 2017 være ledende innen digital læring og formidling.

DigUiB-programmet legger vekt på at vitenskapelig ansatte fra alle fakultetene skal være involvert i utviklingsarbeidet. I tillegg er kompetanse fra IT, kommunikasjon, studieadministrasjon, universitetsbiblioteket og eiendomsavdelingen sentrale i prosjektet. Organiseringen av programmet har som mål å stimulere og gi støtte til aktivitet i fagmiljøene.

DigUiB-programmet går nå over i en fase der vi ønsker å komme i dialog med den enkelte underviser og deres støtteapparat for å få kjennskap til gode eksempler, som kan deles med resten av organisasjonen, og også få klarhet i hvilke tjenester og opplæringstiltak som ønskes.

Vi håper derfor på tett samhandling i fagmiljøene om å øke bruken av digitale læringsverktøy og dermed gi et viktig bidrag til å heve utdanningskvaliteten ved UiB.