Hjem
Click

DigUiB

Læringsplattform

Mitt UiB: ny læringsplattform ved UiB

Mitt UiB er en læringsplattform og navet i UiBs digitale læringsmiljø.

illfoto_studentsider_1.png

Two female students sitting back to back in sofas
Foto:
Eivind Senneset

Mitt UiB er basert på åpen kildekodeversjonen av Canvas, og vil med tiden omfatte en rekke integrerte tjenester som samlet utgjør UiBs digitale læringsmiljø.

Studieadministrativ avdeling (SA) er systemeier.
 

Du finner en oversikt over selvhjelpsressurser, brukerstøtte og superbruker på ansattsidene. 
 

Mi Side fases gradvis ut i løpet av 2016/2017. Fram til sommeren 2017 kan alle med en aktiv brukerkonto ved UiB fortsatt logge seg på og hente ut innhold. Fra sommeren 2017 stenges lesetilgangen. Se for øvrig informasjon om utfasing av Mi Side på ansattsidene. 

 

App

Til høstsemesteret 2017 lanserer UIB en app for Mitt UiB, men allerede nå kan du laste ned en app for Mitt UiB som studentene selv har laget (kun for android).