Hjem
Click

Avdeling for kulturhistorie

Konserveringsseksjonen

Seksjonen har ansvar for konservering, analysering og bevaring av samlingene. Den bidrar til forvaltnings-, forskings- og formidlingsformål og disponerer bl. annet digital røntgen og XRF-spektrometer. Seksjonen utfører også eksterne oppdrag etter bestilling.

Arkeologiske gjenstander omfatter alt fra praktvåpen og smykker til gjenstander fra dagliglivet, som sko og husgeråd.

De kunst- og kulturhistoriske samlingene omfatter også kirkekunstsamlingen, med middelalderkunst som frontaler, alterskap og polykrom skulptur, samt ulike nyere gjenstander. Bondesamlingen med sitt brede utvalg av folkekunst spenner fra rosemalt inventar til bunader og andre tekstiler. Bysamlingen inneholder mellom annet mye møbler og en del maleri og tekstiler.

Etnografiske samlinger omfatter gjenstander fra alle verdensdeler, f.eks. kinesisk porselen, egyptiske mumier, kanoer fra Stillehavsøyene og inuitdrakter.

Seksjonen har eget laboratorium som foretar analyser og undersøkelser av gjenstandsmaterialet. De ansatte er spesialisert innenfor hver sine konserveringsområder: Metall, tre/lær, tekstil, maleri og polykrom skulptur.

Konserverings- og restaureringsarbeidet dokumenteres med bl.a. foto og rapporter som beskriver konserveringstilstand, tekniske undersøkelser, analyser og behandlingsmetoder.

Arbeidet innbefatter også metodeutvikling og deltakelse i den kulturhistoriske forskning basert på gjenstandene som kildemateriale. Det utarbeides egne publikasjoner ved avdelingen.

Avdelingen har også ansvar for kontroll av klima og oppbevaringsforhold i utstillinger og magasiner, og gir råd om konservering til andre museer og til publikum.