Hjem

Avdeling for naturhistorie

Forskningsgrupper

dns_forskgr2.jpg

Snegle på tang, fugle og insekt på blome
Foto:
B. Helle

 

Avdeling for naturhistorie har tre forskningsgrupper:

Biosystematikk

Fortidens landskap og miljø

Fylogenetisk systematikk og evolusjon