Forskningsgrupper

I biologi er biodiversitet, paleobiologi, systematikk og taxonomi sentrale forskningsretninger, mens hovedtema innen geologi er berggrunndannelse og byggesteiners opprinnelse.

dns_forskgr2.jpg

Snegle på tang, fugle og insekt på blome
Foto: 
B. Helle

 

Vi har tre forskningsgrupper ved De naturhistoriske samlinger: Biosystematikk;  Fortidens landskap og miljø; Fylogenetisk systematikk og evolusjon. Les mer om forskningsaktiviteten på gruppenes egne sider.

Forskningen har utspring i de vitenskapelige samlingene ved DNS.