Hjem
Click

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi som samfunn bruker ressursene våre - enten det gjelder våre naturressurser, vår samlede arbeidskraft eller det produksjonsutstyret som ligger i bedriftene.

Samfunnsøkonomer undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer. En viktig målsetting er å finne ut om det er mulig å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Samfunnsøkonomi handler derfor grunnleggende sett om hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted å være.

Nyhet

Fire håpefulle bidrag til samfunnsøkonomien

Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.

- Mest reduksjon per krone

Professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi mener at samfunnsøkonomisk sett bør målet være mest mulig global utslippsreduksjon per krone.

UiB Alumni

UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

UiB Alumni er åpent for alle som studerer, har studert eller er ansatt ved UiB.

Er du ikke medlem i UiB Alumni? Meld deg inn i dag!

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt ansetter rundt 60 sommerstudenter hvert år. Når du har oppnådd en bachelorgrad er det gode muligheter for at nettopp du kan få smake på arbeidslivet hos oss.
Elisabeth Åmot
Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt