Hjem
Click

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi som samfunn bruker ressursene våre - enten det gjelder våre naturressurser, vår samlede arbeidskraft eller det produksjonsutstyret som ligger i bedriftene.

Samfunnsøkonomer undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer. En viktig målsetting er å finne ut om det er mulig å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Samfunnsøkonomi handler derfor grunnleggende sett om hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted å være.

Nyhet

Mogstad fikk Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Professor Magne Mogstad ble tildelt Fritjof Nansens belønning for yngre forskere for hans fremragende forskning innen økonomi.

Nyhet

Halvering av entreprenørskap blant norske forskarar

Entreprenørskapet i norsk akademia er halvert sidan 2003, viser forsking utført av professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi og professor Benjamin F. Jones ved Kellogg School of Managment. Studien har fått massiv omtale i mellom anna Science og Dagens Næringsliv.

Jubileum

Gratulerer med 70 år Sjur Flåm!

Professor Sjur Didrik Flåm fylte 70 år torsdag 24. mars. Les helsinga frå vener og kolleger ved Institutt for økonomi i Bergens Tidende.

UiB Alumni

UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

UiB Alumni er åpent for alle som studerer, har studert eller er ansatt ved UiB.

Er du ikke medlem i UiB Alumni? Meld deg inn i dag!

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt ansetter rundt 60 sommerstudenter hvert år. Når du har oppnådd en bachelorgrad er det gode muligheter for at nettopp du kan få smake på arbeidslivet hos oss.
Elisabeth Åmot
Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt