Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi som samfunn bruker ressursene våre - enten det gjelder våre naturressurser, vår samlede arbeidskraft eller det produksjonsutstyret som ligger i bedriftene.

Samfunnsøkonomer undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer. En viktig målsetting er å finne ut om det er mulig å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Samfunnsøkonomi handler derfor grunnleggende sett om hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted å være.

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi og bachelorprogram i utviklingsstudier med spesialisering i samfunnsøkonomi. For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

ALUMNUSDAGENE 2014

Bli med på Alumnusdagene fredag 9. og lørdag 10. mai 2014!

Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Da kan du komme tilbake til Institutt for økonomi og møte igjen dine tidligere studiekamerater og kjente og kjære forelesere fra studietiden. Vi tilbyr faglig påfyll, sosiale aktiviteter og et bredt utvalg av populærvitenskapelige innslag.

Les mer og meld deg på!

 

Er du ikke medlem i UiB Alumni? Meld deg inn i dag!