Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Striden i SSB

Slik reagerte samfunnsøkonomer ved UiB på SSB-striden

Professor Hans Hvide støttet SSB-direktør Christine Meyer i behovet for omorganisering av SSB. Samtidig gav professor Kjell Erik Lommerud kritikerne medhold i at den omstridte innvandringsrapporten ikke var blitt vesentlig endret.

KRONIKK

- Tidlig skolestart ingen tabbe

Det er lite forskningsmessig belegg for å konkludere med at det er negativt for barn å begynne på skolen som seksåringer, skriver Anne-Lise Breivik i en kronikk publisert i Minerva.

NYHET

Ny dagleg leiar i BECCLE

Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen er utnemnd som ny dagleg leiar av Senter for konkurransepolitikk (BECCLE).

NYHETER

– Sjukmeldte bør godta mindre løn

Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.

KRONIKK

Vi bør være mer opptatt av velferdsstyring enn velferdsprofitt

Hvorvidt konkurranseutsetting gir samfunnet gevinster eller tap, kommer i hovedsak an på hvordan byråkratiet og det politiske systemet fungerer, mener professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (UiB)