Hjem

European First Year Experience (EFYE) 2015 Konferanse

Velkommen til nettsiden for European First Year Experience (EFYE) 2015 Konferansen som vil bli gjennomført fra mandag 15. juni til onsdag 17. juni 2015. 

Vert i år er Universitetet i Bergen, Norge,  som vil videreføre den gode tradisjonen med konferanser som har blitt holdt i Storbritannia, Sverige, Nederland, Belgia og Finland. 

Besøk vår engelske nettside for mer informasjon. 

Konferansen EFYE 2015 handler om å dele ulike erfaringer og forskning på hva som virker og ikke virker når lærestedene tilrettelegger for best mulig gjennomføring I studiene.  Det største fokuset vil ligge på tiltak som gjennomføres i det første studieåret og da spesielt i mottaket av nye studenter.  Et fokus på den første tiden som student henger sammen med hvor viktig denne tiden er for å fullføre hele studiet.

Konferansen legges opp med mange parallelle sesjoner hvor deltagerne selv  presenterer  egne erfaringer og/eller egen forskning.  I tillegg vil det bli gitt 2-4 foredrag fra personer med mye kunnskap om hva som fremmer studenters suksess.

Målet med konferansen er i tillegg til deling av kunnskap og erfaringer å bygge nettverk mellom personer som er engasjert i arbeidet for å tilrettelegge for studenters suksess. I etterkant har man mange personer å kontakte når man lurer på noe i egen arbeidsdag.

Språket på konferansen og all videre informasjon om konferansen vil bli på engelsk, og vi anbefaler å besøke vår engelske nettside for mer informasjon.