Hjem

Eiendomsavdelingen

Kontakt oss

Eiendomsavdelingen er lokalisert på mange ulike steder på universitetsområdet og har følgelig mange kontaktpunkter mot brukerne. For effektiv håndtering av alle forespørslene til avdelingen henstiller vi til bruk av Behovsmeldingen (Lydia) for interne brukere og e-post for eksterne.

Eiendomsavdelingen (ekspedisjon)

 

Vakttelefon døgnbemannet tlf.: 55 58 80 81

Ledergruppen

EtternavnFornavn     TittelAnsvarsområde        Telefon (555)         Mobiltelefon
BergeEvenEiendomsdirektørEiendomsavd 95832609
BotnevikOveSeksjonssjefAreal 91558764
LarsenAgnetheAss.eiendomsdir.Stab 97061306
NessetKjartanSeksjonssjefProsjekt(permisjon til 30.08.17) 
NygaardJan-TerjeSeksjonssjefDrift 91564650
WoldToneEiendomsforvalterOmråde 18940195046018
WoldToneEiendomsforvalterOmråde 28931295046018
ArnesenArvidEiendomsforvalterOmråde 3 inkl. HIB8939191562209
ArnesenArvidEiendomsforvalterOmråde 48155691562209
PettersenSverreTransportlederTransport- og parkseksjon8821245228282


Driftsområdene

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for feil og mangler til driftsområdene -Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som primært skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Driftsområdene har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Driftsområdene har arbeidstid fra 07.00 til 14.30 hver dag hele året - utenom arbeidstid er kontakttelefonene koblet til vaktselskapet som UiB har avtale med.

  • Driftsområde 1 - telf. 55 58 94 50 (Nygårdshøyden nord)
  • Driftsområde 2 - telf. 55 58 93 10 (Nygårdshøyden midt)
  • Driftsområde 3 - telf. 55 58 93 93 (Nygårdshøyden sør inkl. HIB)
  • Driftsområde 4 - telf. 55 58 62 50 (Årstadvollen / Haukelandsområdet)

 

Transport- og parkseksjonen

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for bestilling av oppdrag hos transport- og parkseksjonen - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Transport- og parkseksjonen har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Telefonen er betjent i arbeidstiden 07.00-14.30.

  • Transport- og materielloppdrag - telf.55 58 20 71
  • Parkseksjonen - telf. 55 58 93 66
  • Campusbussen - telf. 916 35 509

 

Renhold

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for renholdstjenester - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Telf.: 55 58 49 12 (renholdssjef)

Telf. 55 58 94 92 / 55 58 96 53 (renholdsleder / renholdere )