Hjem

Eiendomsavdelingen

Hvor bygger vi nå?

Byggearbeider i regi av Eiendomsavdelingen kan bety støv, støy eller heiser som står i ditt nærmiljø. Se oversikt over arbeider som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang.

Siden er under ombygging (data er reelle).

Prosjekter

Prosjektnavn: HCÅ
Beskrivelse: HCÅ er ønsket om å utvikle en helseklynge knyttet til primærhelse og forebyggende helse. Klyngen samler fagmiljøer ved medisin og psykologi ved UiB og i tillegg Høgskolen i Bergen. Bergen kommune og Uni Research. Første trinn i byggeprosjektene er å rive gamle odontologibygg og oppføre et nybygg på ca 10.000 bruksareal (BRA). Rivning er planlagt vinteren 2017 og et nybygg kan stå ferdig sommeren 2019.
Start: Vinter 2017 (Frist: Sommer 2019).

Prosjektnavn: MCB
Beskrivelse: Norges første medieklynge skal realiseres i Bergen og bygges nå i Lars Hilles gate 30 av Entra eiendom. Bygget er på 45.000 kvm. og skal ferdigstilles sommeren 2017. Blant mediebedrifter som skal flytte inn er TV2, NRK, BT, BA og Vizrt. UiB skal leie ca 2.000 kvm. til utdanning av medievitere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. I tillegg skal DigUiB flytte inn i et areal på ca 1.000 kvm. DigUiB arbeider med tjenester for digital undervisning og formidling for ansatte ved UiB.
Frist: Sommer 2017

Prosjektnavn: EnTek
Beskrivelse: Det har våren 2016 vært gjennomført en arkitektkonkurranse for EnTek-bygget. Bygget er planlagt å stå mellom Geofysen og Fysikkbygget, hvor auditoriefløyen (Allegaten 66) er. Bygget er planlagt som et laboratoriebygg og har en ramme på ca 17.000 kvm. Bygget skal huse forskningsmiljø ved MN-fakultetet, Christian Michelsen Research, Høgskolen i Bergen og andre relevante forskningsmiljø. I etterkant av arkitektkonkurransen skal det våren 2017 gjennomføres et skisseprosjekt i regi av vinneren av arkitektkonkurransen. Parallelt med skisseprosjektet skal det gjennomføres omregulering av tomt. Bygget blir søkt finansiert via Kunnskapsdepartementet og finansiering og byggestart vil være avhengig av bevilgning over statsbudsjettet.  
Start: Våren 2017

Studentsenteret
Gate: Parkveien 1
Prosjektnavn: Ombygging til internasjonalt servicessenter 
Prosjektleder: Eva Blytt 
Beskrivelse: Lokaler i 2. etasje som i dag benyttes til bokhandel skal bygges om til Servicesenter med kontorarbeidsplasser og rom for veiledere. 
Startet: 02.06.2016
Frist: 01.06.2017

Bjørn Trumpys hus
Gate
: Allégaten 55
Prosjektnavn: Sykkelparkering
Prosjektleder: Damian Flores
Beskrivelse: Etablere sykkelparkering under tak. 
Startet: 21.05.2015

Gate
Prosjektnavn: Oppgradering av sjøvannsforsyning HIB
Prosjektleder: Rune Hovland
Beskrivelse:
Startet: 30.09.2014

Gate:
Prosjektnavn: Algepilot på Mongstad
Prosjektleder: Morten Storheim 
Beskrivelse: Etablering av drivhus ca 100m2 og driftsbygg ca 100m2 for dyrking av alger ved bruk av CO2.
Startet: 12.01.2015

Gate: Muséplass 2
Prosjektnavn: Nytt ventilasjonsanlegg
Prosjektleder: Marius Ask Waage
Beskrivelse: Nytt ventilasjonsanlegg skal monteres i underetasje. Ombygging av hjørnekontor i 1 og 2 etg. Ny belysning i underetg. 1 etg. og 2 etg med bevegelsessensor. Nye varmeovner i underetg. 1 etg. og 2 etg. med sentral driftsstyring. Installering av heldekkende brannalarmanlegg. Oppgradering av nettverkskabling. 
Startet: 11.08.2015

Gate: Muséplassen 3
Prosjektnavn: Veksthus 
Prosjektleder: Odd Erling Hjøllo
Beskrivelse: Rehabilitering av veksthus 
Startet: 21.05.2015

Gate: Harald Hårfagres gate 1 
Prosjektnavn: Nytt ventilasjonsanlegg
Prosjektleder: Morten Storheim 
Beskrivelse: Det etableres nytt ventilasjonsrom i plan 5, det monteres aggregat med kapasitet 12000m3/h som dekker hele huset. Lamper byttes, brannvarsling oppgraderes til fulldekkende.
Startet: 11.08.2015

 

Det humanistiske fakultet (HF)

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse:
Antatt start og sluttuke: 

 

Det juridiske fakultet

Dragefjell, Jusbygget

Gate: Magnus Lagabøtes plass 1
Prosjektnavn: Rehabilitering av tak og fasade
Prosjektleder: Marius Ask Waage
Beskrivelse: Utbedring av tak etter storm på Dragefjellet skole. 
Startet: 22.06.2016

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MATNAT)

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse
Antatt start og sluttuke: 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse
Antatt start og sluttuke: 

 

Det psykologiske fakultet

Institutt for klinisk psykologi
Bjørn Christiansens Hus

Gate: Christies gate 12
Prosjektnavn: Ombygging av treningsstudio og undervisningsrom 
Prosjektleder: Morten Storheim
Beskrivelse: Treningsstudio bygges om til lesesaler, grupperom og flerbruksrom for studenter. Underetasje bygges om fra lesesaler til undervisningsrom og det bygges rom for studenter i del av biblioteket.
Start: 12.01.2015 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Ulrike Phils Hus

Gate: Professor Keysers gate 1 
Prosjektnavn: Oppgradering lesesaler 
Prosjektleder: Rune Hovland
Beskrivelse: Oppgradering av lesesaler. Ny møblering. 
Startet: 20.12.2015

 

Det humanistiske fakultet (HF)

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse
Antatt start og sluttuke: 

Det juridiske fakultet 

Dragefjell, Jusbygget

Gate: Magnus Lagabøtes plass 1
Prosjektnavn: Rehabilitering av tak og fasade
Prosjektleder: Marius Ask Waage
Beskrivelse: Utbedring av tak etter storm på Dragefjellet skole. 
Startet: 22.06.2016

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MATNAT)

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse
Antatt start og sluttuke: 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Gate: 
Prosjektnavn: 
Prosjektleder:
Beskrivelse
Antatt start og sluttuke: 

Det psykologiske fakultet (PSYFA)

Institutt for klinisk psykologi
Bjørn Christiansens Hus

Gate: Christies gate 12
Prosjektnavn: Ombygging av treningsstudio og undervisningsrom 
Prosjektleder: Morten Storheim
Beskrivelse: Treningsstudio bygges om til lesesaler, grupperom og flerbruksrom for studenter. Underetasje bygges om fra lesesaler til undervisningsrom og det bygges rom for studenter i del av biblioteket.
Start: 12.01.2015 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Ulrike Phils Hus

Gate: Professor Keysers gate 1 
Prosjektnavn: Oppgradering lesesaler 
Prosjektleder: Rune Hovland
Beskrivelse: Oppgradering av lesesaler. Ny møblering. 
Startet: 20.12.2015