Hjem

Eiendomsavdelingen

Leveregler på eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har utarbeidet leveregler for å ivareta et godt arbeidsmiljø og god service.

dsc_0582.jpg

Leveregler
Foto:
Medina Bajrektarevic

Redelighet

  • Vi er tydelig, tar ansvar og holder det vi lover

Respekt

  • Vi respekterer hverandres forskjeller og viser omtanke for hverandre

Samhandling

  • Vi har felles mål om løsninger til beste for UiB og jobber sammen for å nå disse

Åpenhet

  • Vi deler informasjon og gir eller tar imot konstruktive tilbakemeldinger